Fotballhallen på Manglerud stod ferdig til bruk ved juletider 2004. I forbindelse med etableringen av bydelen og skolene på Manglerud tidlig på 1960-tallet ble det etablert en løkke der fotballhallen idag ligger. På sommerstid ble løkka benyttet til uorganisert idrett og på vinterstid ble det lagt is.

Før Manglerud Ishall ble etablert var dette det området Manglerud Star Ishockey's fødested. Tidlig på 1980-tallet ble en av norges første sandkunstgressbaner etablert her etter initiativ fra Terje Rørby, arkitekt og fotballspiller (Frigg, Viking og Manglerud Star).

Banen forfalt og i 1992 sørget Terje Rørby og Robert Svoren for at banen ble rehabilitert. Rørby og Svoren hadde begge barn i Manglerud Star og de ønsket å gjøre noe med oppvekstvilkårene for barn- og ungdom i bydelen. De startet en stor prosess med plan om å bygge en innendørs fotballhall. Gjennom et møysommelig arbeide der de fikk drahjelp av Manglerud Star's grand old man, Thomas Brown. Han døde i 2001 og testamenterte det han etterlot seg som startkapital for fotballhallen.

Med økonomisk støtte fra Oslo Kommune, med Spillemidler fra Kulturdepartementet herunder også ekstraordinære storbymidler samt gjennom lån ble hallen finansiert og byggingen startet sommeren 2003.