Hallen

Saturday Night Football (SNF)

Dette er et arrangement som arrangeres på lørdager i vintersesongen. Tiltaket er selvfølgelig rusfritt og det er gratis adgang for ungdommen. Her kan man spille fotball eller rett og slett møte andre ungdommer for å slå av en prat.

Åpningstidene er fra kl 19:30 - 22:30 alle lørdager i perioden fra 2.november 2013 til og med 29.mars.

Postadresse

Postboks 39 Manglerud
0612 Oslo

Besøksadresse

Plogveien 22 B
0681 Oslo

Informasjon

fotballhallen@manglerudstar.no
Bankkonto: 9001 11 39298
Org.nr: 979 415 427